Huurvoorwaarden Aabeco Verhuurservice

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huur- en verhuurovereenkomsten waarbij Aabeco Verhuurservice als verhuurder optreedt.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht, die de aflevering van zijn goederen belemmert.

Na beëindiging van de huurtermijn stelt de verhuurder zich niet aansprakelijk voor achtergebleven voorwerpen van de huurder. Daaronder wordt verstaan goederen en/of kleding/jassen en plakband die zonder toestemming op de kledingrekken wordt achtergelaten.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend voor beide partijen.

Alle prijzen op deze website zijn per stuk en exclusief transportkosten en 21% BTW.


Huurtermijnen zijn als volgt:

1 dag huur is mogelijk op de huurdag zelf voor 12.00 uur en retour voor 00.00 uur (beide in overleg)

Doordeweeks worden de huurgoederen in overleg een dag van tevoren bezorgd en een dag na gebruik retour gehaald.

Huurgoederen voor het weekend worden in overleg vrijdags bezorgd en maandags retour gehaald. De week begint bij ons vanaf maandag. Verhuur op feestdagen als kerst en oud en nieuwjaar recepties geldt weektarief.


Annuleringen Huuropdracht

Annulering van huuropdrachten dient tenminste 24 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden.
Voor huurgoederen die reeds op het bezorgadres zijn afgeleverd of zijn klaar gezet voor afhaal, wordt 100% van het huurtarief in rekening voor de huurder gebracht.

-7 dagen van te voren kosteloos annuleren.
-6 t/m 2 dagen voor opbouw 25% van de huursom.
-1 dag van tevoren 50% van de huursom.
-Op de opbouwdag annuleren 100% van de huursom.


Verplichtingen van de huurder

Bezorgen en retourneren van de huurgoederen geschiedt op het bezorgadres en uitsluitend op de begane grond. Dit geldt ook voor woningen met een bordes(zoals grachtenpanden). Afhalen en retour brengen gaat vooraf op afspraak.
Voor garderobes en kledingrekken dient de huurder te zorgen voor een vlakke dan wel stabiele harde en droge ondergrond.
Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.

Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs cq herstelprijs worden berekend.
De vervangingsprijs minus het huurtarief over de betreffende periode zal echter worden gecrediteerd indien deze huurgoederen alsnog binnen één week retour gebracht worden. Na één week kan de huurder geen aanspraak meer maken op de bovengenoemde regeling en is de verhuurder niet verplicht om hier aan te voldoen.

Zelf aangebrachte tape, stickers of plakband dient te worden verwijdert voor retour anders worden daar extra schoonmaak kosten voor gerekend.
Betaling van de huurgoederen dient vooraf voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingen op rekening, dient de factuur binnen 7 dagen voldaan te worden.
Mocht u niet tevreden zijn over de levering laat dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 uur na levering, aan ons weten. Dit voorkomt discussies en zijn wij nog in de gelegenheid om het probleem op te lossen.

Bij verkoop van goederen

Als bij verkoop van goederen het volledige bedrag nog niet is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Aabeco verhuurservice en mogen niet doorverkocht worden aan derden.


Wij werken te allen tijde nauw samen met onze klanten, duidelijke afspraken en 1 op 1 contact over aflevering en retour staan bij ons op prioriteit 1.

Let op!!! Files en vertragingen zijn helaas meer regel dan uitzondering! Ondanks onze uitgekiende planning zijn wij door de vaak grote verkeersproblemen (met name in de Randstad) helaas niet altijd in staat om de afgesproken levertijd te garanderen. Wij nemen in zo'n geval van overmacht onderweg telefonisch contact met u op. Niettemin proberen wij een vertraging uiteraard tot een minimum te beperken.